Next Level Fysio

Next Level Fysio

Next Level Fysio is een praktijk voor algemene Fysiotherapie en gespecialiseerd in Sportfysiotherapie. Norbert heeft zo’n 25 jaar ervaring binnen de sportfysiotherapie bij o.a. lokale sportverenigingen en de operationele eenheden van het Korps Mariniers. Hij heeft verscheidene cursussen gevolgd in binnen- en buitenland met name gericht op de mogelijkheden van actieve revalidatie, en de beoordeling en behandeling van schouder-, knie- en enkelklachten. Daarnaast onderhouden wij nauwe contacten met collegae in de regio voor aanvullende diagnostiek en behandelmogelijkheden.

Online plannen

Wilt u online een eerste afspraak plannen?

Online een afspraak maken

Wilt u een vervolgafspraak plannen?

Vervolgafspraak plannen

U kunt natuurlijk ook een whatsapp sturen, bellen of mailen naar info@nextlevel-fysio.nl.

Algemene informatie

Openingstijden

Dinsdag 08:00 - 17:30 uur
Woensdag 08:00 - 13:00 uur
Vrijdag 08:00 - 17:30 uur
Zaterdag 08:00 - 13:00 uur

In overleg is veel mogelijk, ook buiten reguliere openingstijden.

Prijslijst

Behandeling (sport)fysiotherapie

€ 42,50

Telefonisch consult

€ 25,00

Intake en onderzoek na screening of verwijzing

€ 62,50

Toeslag voor thuisbehandeling

€ 20,00

Rapportages aan derden

Vanaf € 105,00

Versterkte verband- en hulpmiddelen

Op aanvraag

Afspraken welke niet minstens 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht.

Vergoedingen

Fysiotherapie- en sportfysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Voor chronische indicaties wordt vanaf de 21-ste behandeling aanspraak gemaakt op uw basisverzekering.

Bij kinderen jonger dan 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Als er meer behandelingen nodig zijn worden deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering, mits de ouders een aanvullende verzekering hebben afgesloten.

Het aantal behandelingen dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed is onder andere afhankelijk van de polisvoorwaarden. Behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen worden meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. In alle andere gevallen ontvang je een nota op basis van de vastgestelde tarieven van Next Level.

De huidige tarieven van Next Level staan op de website vermeld en kunnen nagelezen worden in de wachtkamer. Je bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken van de polisvoorwaarden voor vergoeding van fysiotherapie. Raadpleeg de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar. Indien je eerder behandeld bent voor fysiotherapie of gebruik hebt gemaakt van andere therapievormen dan is het mogelijk dat jouw aanvullende verzekering niet toereikend is. Als je verder nog vragen hebt over de vergoeding van jouw therapie, neem dan contact op met je eigen zorgverzekeraar.

Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht.

Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie regelt dit voor al haar aangesloten therapeuten. Zo is er een pool van klachtenfunctionarissen beschikbaar voor Keurmerk praktijken en Keurmerk therapeuten.

Indien u als patiënt/cliënt een schriftelijke klacht heeft neergelegd bij de praktijk zal er eerst een gesprek worden gevoerd hierover om zo tot een bevredigende oplossing te komen. Indien gewenst kunnen zowel de patiënt als therapeut iemand uitnodigen bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Mocht de klacht dan niet naar tevredenheid van de patiënt zijn opgelost, kan deze een klachtenformulier opsturen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klacht wordt dan binnen twee weken in behandeling genomen. Indien u meer informatie wilt of vragen heeft over deze klachtenprocedure kan dit via klacht@keurmerkfysiotherapie.nl

Algemene voorwaarden

Uw persoonsgegevens

U bent in behandeling of begeleiding bij Next Level. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen wij diverse gegevens van u. Gegevens die noodzakelijk zijn om u zo goed mogelijk te begeleiden. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen Next Level op dezelfde manier met uw gegevens omgaan, hanteren we een privacyreglement.

Waarom is een privacyreglement nodig?

In de Wet bescherming Persoonsgegevens staan regels opgenomen over het gebruiken van persoonsgegevens. Het gaat om regels over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens, wie deze gegevens mag inzien, aan wie de gegevens verstrekt mogen worden en hoe lang gegevens bewaard worden. Next Level heeft in haar Privacyreglement, gebaseerd op de Wet bescherming Persoonsgegevens, vastgelegd hoe deze regels door ons uitgevoerd worden.

Om ons werk goed te kunnen doen, is het noodzakelijk dat we gegevens van u vastleggen. Dat doen wij met behulp van een softwareprogramma; Fysiomanager. Daarnaast is dit programma via certificaten gekoppeld aan VECOZO en aan de SBV-Z. U kunt ervan uitgaan dat Next Level zorgvuldig met uw gegevens omgaat, dat deze nauwkeurig vastgelegd worden en dat er niet meer gegevens van u gevraagd worden dan noodzakelijk. Ook hebben medewerkers die uw gegevens mogen inzien en verwerken een geheimhoudingsplicht.

Privacyreglement

Voor het benaderen van de patiëntgegevens geldt, dat:

  • De behandelend fysiotherapeut de gegevens onderhoudt;

  • Een collega alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het patiëntendossier;

  • De NAW-gegevens voor de fysiotherapeuten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer worden NAW-gegevens door de fysiotherapeuten ontoegankelijk gemaakt;

  • Bij eventuele overdracht aan andere zorgverlener alleen na toestemming van de patiënt de rapportages opgestuurd worden. De goedkeuring van patiënt wordt afgevinkt;

  • Indien overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit altijd geschiedt in overleg met de patiënt. de goedkeuring van patiënt wordt afgevinkt;

  • Het patiënten niet is toegestaan de computers te bedienen zodat zij geen toegang hebben tot andere patiëntgegevens;

  • De patiënt te allen tijde recht heeft op inzage in zijn patiëntendossier;

  • De patiënt heeft het recht op een afschrift van zijn patiëntdossier.

  • De patiëntgegevens worden minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum bewaard.

Vernietiging van de patiëntgegevens wordt gedaan door versnippering of door een gecertificeerde instelling.

Verzamelen van e-mailadressen

Bij het maken van een afspraak geeft u ons toestemming uw e-mailadres te gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en andere relevante informatie. Wij verbinden ons ertoe uw e-mailadres niet te delen met of te verkopen aan derde partijen voor hun marketingdoeleinden. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrieven. Dit kan door te klikken op de afmeld link die in elke e-mailcommunicatie is opgenomen of door contact op te nemen met ons via info@nextlevel-fysio.nl. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Uw e-mailadres zal veilig worden opgeslagen en alleen worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Inzage

Als u inzage wilt in uw gegevens dan kan dat. U kunt dan uw schriftelijke verzoek hiertoe sturen aan uw behandelend fysiotherapeut

App ons

Wij werken trots samen met Running Solutions

Lees meer over hen

Wil je meer van ons weten?

Het beste uit jezelf halen, daar gaan wij je bij helpen. Doelgerichter trainen om jou als sporter naar het volgende niveau te helpen.

Neem contact met ons op